Impressum & Disclaimer

bewust-leven.org - Antje Artmann: hierna te noemen als Eigenaar.

 

In Bloom productions: hierna te noemen als Producent.

 

U als bezoeker: hierna te noemen als Bezoeker.

 

De eigenaar en/of de producent is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die volgens de bezoeker van deze website zou voortkomen uit, of op enige wijze ogenschijnlijk verband zou kunnen houden met het bezoeken van deze website.

 

Informatie welke door de bezoeker aan de eigenaar is verzonden is uitsluitend bestemd voor de ontvanger(s) van de emailinformatie (geadresseerde(n)) en eventueel aan de door de bezoeker toegevoegde co-ontvanger(s) (CC of BCC). Gebruik van deze informatie door anderen dan de (co-)ontvanger(s) is niet toegestaan. Deze informatie wordt derhalve dan ook niet vrijgegeven aan derden. De eigenaar en de producent staan niet garant voor de juiste en/of volledige en/of tijdige overbrenging van de inhoud van de verzonden emailberichten. Uit de informatie uit deze website en/of informatie welke de bezoeker via e-mail is verstrekt kan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Wij danken de bezoeker voor het gestelde vertrouwen in de eigenaar en de producent.

 

Deze website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke en integere zorg samengesteld. Er kan dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden wan welke aard dan ook.

 

De pagina's en alle afzonderlijke foto's, afbeeldingen en animaties (en onderliggende scripts) van deze website zijn vervaardigd door de producent in opdracht van de eigenaar. Wijzigen, verspreiden, kopiëren of andere vormen van reproductie van deze website, afzonderlijke pagina's, foto's, afbeeldingen en animaties zijn zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar en de producent niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de website van de eigenaar en de website van de producent als link toe te voegen aan andere sites zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar en de producent. Indien de bezoeker een link naar de betreffende websites wil plaatsen, dan dient de bezoeker hiervoor contact (liefst via email) op te nemen met de eigenaar of de producent.

 

Het is mogelijk dat deze website één of een aantal hyperlinks bevat die verwijzen naar andere websites. Bij het produceren van deze website zijn alle hyperlinks op een correcte werking getest. De eigenaar en de producent zijn niet verantwoordelijk voor de incorrecte werking van hyperlinks naar buiten toe. Externe factoren kunnen verantwoordelijk zijn voor mutaties van verwijzingen. Mocht het voorkomen, dat de bezoeker een incorrect werkende hyperlink op deze site tegenkomt, dan stelt de eigenaar het bijzonder op prijs, indien de bezoeker dit (bij voorkeur via e-mail) doorgeeft aan de eigenaar.

 

Indien de bezoeker deze website bekijkt, dan kan het mogelijk zijn dat de web-browser van de bezoeker het verschijnen van pop-up-reclame toe staat. Zowel de eigenaar als de producent verklaren hierbij zelf geen gebruik te maken van pop-up-technieken binnen of buiten deze site. Ook hebben de eigenaar en de producent geen invloed op het verschijnen van zogenaamde pop-up-berichten.