Experiement: Biologische producten BTW vrij maken

Experiement: Biologische producten BTW vrij maken

Er is een initiatief gestart om te proberen bij wijze van experiment alle biologische producten BTW-vrij te maken, voor een periode van tenminste 2 jaar. Bij 40.000 handtekeningen voor een petitie met dit voorstel kan het in de 2e kamer behandeld worden.

Stem ook via www.biobtwvrij.nl!